Ultima actualizare 26 octombrie 2016

Hotararile Consiliului Local

Sedinta din 07.01.2016

  Hotararea nr. 1
- privind alegerea presedintelui de sedinta
  Hotararea nr. 2
- privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local, a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2015

Sedinta din 29.01.2016

  Hotararea nr. 3
- privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2016 pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, in baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare
  Hotararea nr. 4
- privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Comunei Bruiu nr. 49/2015 pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bruiu, pe anul 2016
  Hotararea nr. 5
- privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Comunei Bruiu, judetul Sibiu, pentru anul 2016 si estimarile pentru anii 2017 - 2019
  Hotararea nr. 6
- privind aprobarea utilizarii sumei de 280 mii Iei din excedentul bugetului anului 2015, pentru alimentarea sectiunii de dezvoltare

Sedinta din 25.02.2016

  Hotararea nr. 7
- privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV 2015
  Hotararea nr. 8
- privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, care poate fi recoltata din fondul forestier proprietate publica a Comunei Bruiu, judetul Sibiu, in anul 2016
  Hotararea nr. 9
- privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform Legii nr. 248/2015
  Hotararea nr. 10
- privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe terenul extravilan, datorat bugetului local de catre persoanele fizice si juridice care efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie
  Hotararea nr. 11
- privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016
  Hotararea nr. 12
- privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea vanzarii imobilului situat in localitatea Bruiu, nr. 222, comuna Bruiu, judetul Sibiu, apartinand domeniului privat al comunei Bruiu
  Hotararea nr. 13
- privind stabilirea pretului de vanzare pentru masa lemnoasa pe picior si masa lemnoasa fasonata, din posibilitatea anului 2016

Sedinta din 29.03.2016

  Hotararea nr. 14
- privind alegerea presedintelui de sedinta
  Hotararea nr. 15
- privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodarire comunala, pe teritoriul Comunei Bruiu
  Hotararea nr. 16
- privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Bruiu pentru anul scolar 2016-2017
  Hotararea nr. 17
- privind aprobarea instituirii unor taxe pentru inchirierea utilajelor apartinand domeniului privat al Comunei Bruiu
  Hotararea nr. 18
- privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului BUITAN GHEORGHE
  Hotararea nr. 12
- privind aprobarea organizarii licitatiei publice in vederea vanzarii imobilului situat in localitatea Bruiu, nr. 222, comuna Bruiu, judetul Sibiu, apartinand domeniului privat al comunei Bruiu
  Hotararea nr. 13
- privind stabilirea pretului de vanzare pentru masa lemnoasa pe picior si masa lemnoasa fasonata, din posibilitatea anului 2016

Sedinta din 26.04.2016

  Hotararea nr. 18
- privind incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului BUITAN GHEORGHE
  Hotararea nr. 19
- pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 45/2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016
  Hotararea nr. 20
- privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de functionare si a sectiunii de dezvoltare pentru trimestrul I 2016
  Hotararea nr. 21
- privind aprobarea actualizarii Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pe teritoriul comunei Bruiu

Sedinta din 13.05.2016

  Hotararea nr. 22
- privind atribuirea denumirii strazilor din satele apartinatoare Comunei Bruiu, judetul Sibiu
  Hotararea nr. 23
- pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Bruiu nr. 19/2001 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniului public al comunei Bruiu
  Hotararea nr. 24
- privind aprobarea stabilirii taxei pentru inchirierea Caminului Cultural din sat Bruiu, comuna Bruiu, judetul Sibiu

Sedinta din 22.06.2016

  Hotararea nr. 25
- privind alegerea comisiei de validare
  Hotararea nr. 26
- privind validarea mandatelor consilierilor locali alesi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016
  Hotararea nr. 27
- privind constituirea Consiliului Local al comunei Bruiu
  Hotararea nr. 28
- privind alegerea presedintelui de sedinta
  Hotararea nr. 29
- privind alegerea viceprimarului comunei Bruiu
  Hotararea nr. 30
- privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate

Sedinta din 04.07.2016

  Hotararea nr. 31
- privind alegerea presedintelui de sedinta
  Hotararea nr. 32
- privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2016
  Hotararea nr. 33
- privind aprobarea acordarii burselor de ajutor social, a burselor de merit si a burselor medicale pentru elevii din anul scolar 2015-2016, pentru semestrul al II-lea
  Hotararea nr. 34
- privind stabilirea pretului si aprobarea vanzarii directe catre populatie, a materialului lemnos cuprins in partida 1188 „ Dupa Lac”
  Hotararea nr. 35
- privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al comunei Bruiu, aprobata prin H.C.L nr. 56/2008
  Hotararea nr. 36
- privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a imobilului situat in sat Bruiu, nr. 44, comuna Bruiu, judetul Sibiu, apartinand familiei doamnei Pitica Lacramioara, aflata in nevoie sociala

Sedinta din 22.08.2016

  Hotararea nr. 37
- privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului BERGHEA IOAN
  Hotararea nr. 38
- Hotarare privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Bruiu, al domnului GÎNFĂLEAN SIMION.
  Hotararea nr. 39
- Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 27/3/2016 privind constituirea Consiliului local al comunei Bruiu.
  Hotararea nr. 40
- Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/6/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.
  Hotararea nr. 41
- Hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru trimestrul II 2016.
  Hotararea nr. 42
- Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016.
  Hotararea nr. 43
- Hotarare privind stabilirea preţului si aprobarea vanzarii directe către UAT COMUNA BRUIU, a materialului lemnos cuprins in partida 1197.
  Hotararea nr. 44
- Hotarare privind mandatarea Primarului comunei Bruiu in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „ APA TARNAVEI MARI” MEDIAS

Sedinta din 19.09.2016

  Hotararea nr. 45
Hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.

  Hotararea nr. 46
- Hotarare privind stabilirea preţului si aprobarea vanzarii directe către populaţie a materialului lemnos cuprins in partida 1212 „ După Lac” si 1211 „ Dealul Bruiului”.
  Hotararea nr. 47
- Hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitaţie publica cu strigare a unui bun mobil, proprietate privata a comunei Bruiu - microbuz, marca IVECO IRISBUS, tip 50C17.
  Hotararea nr. 48
- Hotarare privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Bruiu in Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale Bruiu.

Sedinta din 28.09.2016

  Hotararea nr. 49
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Bruiu care vor face parte din Comisia de concurs pentru ocuparea postului de director al Şcolii Gimnaziale Bruiu

 
Sedinta din .10.2016


Pentru vizualizarea documentelor trebuie sa aveti instalat programul Adobe Reader.

 
UA-82225825-1