Ultima actualizare 26 octombrie 2016

Dispozitiile Primarului

05.01.2016

  Dispozitia nr. 1
- privind convocarea Consiliului Local al comunei Bruiu in sedinta extraordinara

20.01.2016

  Dispozitia nr. 2
- privind evaluarea performantelor profesionale si stabilirea criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Primariei comunei Bruiu
  Dispozitia nr. 3
- privind aprobarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-nei Negru Corina, incepand cu 01.01.2016

22.01.2016

  Dispozitia nr. 4
- privind convocarea Consiliului Local al comunei Bruiu in sedinta ordinara

28.01.2016

  Dispozitia nr. 5
- privind majorarea salariului de baza brut al domnului Tabacar Ioan, incadrat in functia de muncitor calificat III, incepand cu data de 01.01.2016
  Dispozitia nr. 6
- privind reluarea platii ajutorului social acordat d-nei Goldi Marinela, incepand cu data de 01.02.2016
  Dispozitia nr. 7
- privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuintei cu combustibil solid, acordat d-nei Goldi Marinela, domiciliata in sat Bruiu, nr. 9, comuna Bruiu, judetul Sibiu

12.02.2016

  Dispozitia nr. 8
- privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Negru Constantin, domiciliat in sat Bruiu, nr. 85, comuna Bruiu, judetul Sibiu
  Dispozitia nr. 9
- privind constituirea Comisiei de examen si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru promovarea in grad profesional imediat superior a unei functii contractuale de executie — muncitor calificat III, in cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public si Privat al Comunei Bruiu

18.02.2016

  Dispozitia nr. 10
- privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, in vederea ocuparii postului - sOFER - in cadrul Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat, prin concurs organizat in data de 10.03.2016
  Dispozitia nr. 11
- privind convocarea Consiliului Local al comunei Bruiu in sedinta ordinara

26.02.2016

  Dispozitia nr. 12
- privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Rafaila Petru, incepand cu data de 01.03.2016
  Dispozitia nr. 13
- privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei doamnei Grancea Elena, incepand cu data de 01.03.2016
  Dispozitia nr. 14
- privind recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzirea locuinte cu combustibil solid, doamnei Grancea Elena, domiciliata in comuna Bruiu, nr. 75, judetul Sibiu

04.03.2016

  Dispozitia nr. 15
- privind incadrarea domnului Tabacar Ioan, in functia contractuala de muncitor calificat II - electromecanic, ca urmare a promovarii in grad profesional superior celui detinut in cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public si Privat al Comunei Bruiu, incepand cu data de 01.03.2016
  Dispozitia nr. 16
- privind stabilirea numarului de beneficiari care indeplinesc conditiile de eligibilitate pentru acordarea dreptului la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita

07.03.2016

  Dispozitia nr. 17
- privind acordarea dreptului la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, in luna februarie 2016

14.03.2016

  Dispozitia nr. 18
- privind incadrarea domnului Buitan Gheorghe, in functia contractuala de executie - de sofer, gradul I, in cadrul Serviciului de Administrare a Domeniului Public si Privat al Comunei Bruiu, incepand cu data de 15.03.2016

15.03.2016

  Dispozitia nr. 19
- privind aprobarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-nei Negru Codruta, incepand cu 01.03.2016

24.03.2016

  Dispozitia nr. 20
- privind convocarea Consiliului Local al comunei Bruiu in sedinta ordinara
  Dispozitia nr. 21
- privind stabilirea indemnizatiei lunare acordate persoanelor adulte cu handicap grav, incepand cu data de 01.03.2016
  Dispozitia nr. 22
- privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Iacob loan, incepand cu data de 01.04.2016
  Dispozitia nr. 23
- privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Rafaila Ioana Maria, incepand 01.04.2016

31.03.2016

  Dispozitia nr. 24
- privind transferul de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar

01.04.2016

  Dispozitia nr. 25
- privind acordarea dreptului la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, in luna martie 2016
  Dispozitia nr. 26
- privind suspendarea dreptului la stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Negru Codruta, domiciliata in sat Bruiu, nr. 64, comuna Bruiu, judetul Sibiu
  Dispozitia nr. 27
- privind suspendarea dreptului la stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Negru Mariana Claudia, domiciliata in sat Bruiu, nr. 44, comuna Bruiu, judetul Sibiu
  Dispozitia nr. 28
- privind suspendarea dreptului la stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Pasare Ana Mihaela, domiciliata in sat Bruiu, nr.87, comuna Bruiu, judetul Sibiu
  Dispozitia nr. 29
- privind suspendarea dreptului la stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Racoti Ionela, domiciliata in sat Bruiu, nr.233, comuna Bruiu, judetul Sibiu
  Dispozitia nr. 30
- privind suspendarea dreptului la stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita domnului Facalet Adrian, domiciliat in sat Bruiu, nr.233, comuna Bruiu, judetul Sibiu
  Dispozitia nr. 31
- privind suspendarea dreptului la stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Negru Corina, domiciliata in sat Bruiu, nr.85, comuna Bruiu, judetul Sibiu
  Dispozitia nr. 32
- privind suspendarea dreptului la stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Arsentea Mihaela Gabriela, domiciliata in sat Bruiu, nr.94, comuna Bruiu, judetul Sibiu
  Dispozitia nr. 33
- privind suspendarea dreptului la stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale pentru gradinita doamnei Varga Gabriela, domiciliata in sat Somartin, nr.298, comuna Bruiu, judetul Sibiu

15.04.2016

  Dispozitia nr. 34
- privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pe langa Biroul Electoral al Circumscriptiei nr.25 Bruiu

20.04.2016

  Dispozitia nr. 35
- privind convocarea Consiliului Local al comunei Bruiu in sedinta ordinara

29.04.2016

  Dispozitia nr. 36
- privind aprobarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Negru Emil Radu, incepand cu 01.04.2016
  Dispozitia nr. 37
- privind suspendarea platii dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordata doamnei Ovejanu Leana, incepand 01.05.2016
  Dispozitia nr. 38
- privind acordarea dreptului la ajutor social familiei d-nei Pitica Lacramioara Margareta, incepand cu data de 01.05.2016
  Dispozitia nr. 39
- privind delimitarea si stabilirea sectiilor de votare pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2016
  Dispozitia nr. 40
- privind stabilirea locurilor speciale de afisaj electoral in vederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 5 iunie 2016

10.05.2016

  Dispozitia nr. 41
- privind convocarea Consiliului Local al comunei Bruiu in sedinta extraordinara
  Dispozitia nr. 42
- privind stabilirea salariului de baza brut doamnei Giurgiu Livia, incepand cu data de 01.05.2016
  Dispozitia nr. 43
- privind stabilirea salariului de baza brut doamnei Grancea Dorina, incepand cu data de 01.05.2016

13.05.2016

  Dispozitia nr. 44
- privind acordarea dreptului la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, in luna aprilie 2016

18.05.2016

  Dispozitia nr. 45
- privind desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze documentele de receptie a pachetelor cu ajutoare alimentare in cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate, anul 2015, la nivelul comunei BRUIU

09.06.2016

  Dispozitia nr. 46
- privind acordarea dreptului la ajutor social d-lui Cazan Sorin, incepand cu data de 01.06.2016
  Dispozitia nr. 47
- privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata doamnei Racoti Ionela , incepand 01.06.2016
  Dispozitia nr. 48
- privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordata doamnei Roman Lenuta, incepand 01.06.2016
  Dispozitia nr. 49
- privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei acordata doamnei Bartos Rebecca Valentina, incepand 01.06.2016
  Dispozitia nr. 50
- privind modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei acordata domnului Facalet Adrian, incepand 01.06.2016
  Dispozitia nr. 51
- privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Grancea Marian, incepand cu data de 01.07.2016

10.06.2016

  Dispozitia nr. 52
- privind suspendarea de drept a raportului de serviciu a d-nei Raceu-Hambasan Diana inspector asistenta sociala in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bruiu
  Dispozitia nr. 53
- privind acordarea dreptului la ajutor social d-lui Racoti Noris Sterian, incepand cu data de 01.06.2016
  Dispozitia nr. 54
- privind acordarea dreptului la ajutor social familiei d-lui Bunea Mircea, incepand cu data de 01.06.2016

13.06.2016

  Dispozitia nr. 55
- privind constituirea Comisiei de selectionare a documentelor de arhiva create si detinute de Consiliul local al comunei Bruiu si Primaria comunei Bruiu

23.06.2016

  Dispozitia nr. 56
- privind delegarea atributiilor de casier domnului Cristescu Petrica, inspector impozite si taxe in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bruiu
  Dispozitia nr. 57
- privind acordarea dreptului la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, in luna mai 2016

24.06.2016

  Dispozitia nr. 58
- privind incetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Matara Eugenia Laura, referent in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bruiu
  Dispozitia nr. 59
- privind incetarea raportului de munca al domnului Risnoveanu Marius, viceprimar al comunei Bruiu

28.06.2016

  Dispozitia nr. 60
- privind incetarea suspendarii domnului Berghea Ioan, din functia publica de referent —casier, grad profesional superior, clasa de salarizare 30, coeficient de ierarhizare 2,05 in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bruiu

30.06.2016

  Dispozitia nr. 61
- privind convocarea Consiliului Local al comunei Bruiu in sedinta ordinara
  Dispozitia nr. 62
- privind transferul de credite bugetare in cadrul aceluiasi capitol bugetar
  Dispozitia nr. 63
- privind stabilirea indemnizatiei domnului Gherghel Grigorie, avand functia Primar al Comunei Bruiu
  Dispozitia nr. 64
- privind stabilirea indemnizatiei domnului Gherghel Emil, avand functia viceprimar al Comunei Bruiu

01.07.2016

  Dispozitia nr. 65
- privind completarea Fisei Postului domnului Berghea Ioan, referent - casier in cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bruiu

12.07.2016

  Dispozitia nr. 66
- privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Arsente Eugen Ioan, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 67
- privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei domnului Rafaila Ioan, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 68
- privind incetarea platii ajutorului social acordat familiei doamnei Lacatus Andreea Maria, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 69
- privind incetarea platii ajutorului social acordat doamnei Caian Georgiana Maria, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 70
- privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui Giurca Catalin Florin, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 71
- privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui Negru Constantin Daniel, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 72
- privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui Negru Constantin, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 73
- privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-nei Tobias Marcela, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 74
- privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-nei Roman Antenuta Mariana, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 75
- privind modificarea cuantumului ajutorului social familiei d-lui Mihu Vasiu Nicolae, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 76
- privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului membrilor familiei d-nei Pitica Lacramioara, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 77
- privind acordarea dreptului la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita, in luna iunie 2016

15.07.2016

  Dispozitia nr. 78
- privind delegarea atribuţiilor viceprimarului

20.07.2016
  Dispozitia nr. 79
- privind acordarea indemnizaţiei lunare de insotitor cuvenita minorului MIRCEA DENIS VASILE persoană încadrata in gradul de handicap grav - cu asistent personal

26.07.2016
  Dispozitia nr. 80
- privind transferul de credite bugetare in cadrul aceluiaşi capitol bugetar

09.08.2016
  Dispozitia nr. 81
pentru modificarea si completarea Dispoziţiei nr. 67/2015 privind stabilirea indemnizaţiei lunare de insotitor persoanelor încadrate in gradul de handicap grav cu asistent personal care este sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

 Dispozitia nr. 82

privind stabilirea salariului doamnei Grancea Dorina, mediator sanitar, in cadrul Compartimentului de Asistenta sociala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bruiu, începând cu data de 01.08.2016

  Dispozitia nr. 83
privind stabilirea salariului doamnei Giurgiu Livia, mediator sanitar, in cadrul Compartimentului de Asistenta sociala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bruiu, începând cu data de 01.08.2016

23.08.2016
  Dispozitia nr. 85
- privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei acordata doamnei Negru Codruta, începând 01.08.2016

31.08.2016
  Dispozitia nr. 86
privind suspendarea contractului individual de munca al doamnei Grancea Dorina, avand funcţia de mediator sanitar, in cadrul Compartimentului de Asistenta sociala din aparatul de specialitate al Primarului comunei Bruiu, începând cu data de 01.09.2016

  Dispozitia nr. 87
privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Hunuzau Nandu, domiciliat in sat Bruiu, nr. 322, comuna Bruiu, judeţul Sibiu

06.09.2016
  Dispozitia nr. 88
- privind reluarea plaţii alocaţiei pentru susţinerea familiei acordata doamnei Ovejanu Leana, incepand cu 01.09.2016
  Dispozitia nr. 89
- privind încetarea plăţii ajutorului social acordat familiei domnului Mihu Vasiu Nicolae, începând cu data de 01.09.2016
  Dispozitia nr. 90
- privind încetarea plăţii ajutorului social acordat familiei domnului Nicula Adrian, începând cu data de 01.09.2016

  Dispozitia nr. 91
- privind încetarea plăţii ajutorului social acordat familiei doamnei Subţirel Aurora, începând cu data de 01.09.2016
  Dispozitia nr. 92
- privind încetarea plăţii ajutorului social acordat familiei domnului Giurcă Cătălin Florin, începând cu data de 01.09.2016
  Dispozitia nr. 93
- privind încetarea plăţii ajutorului social acordat domnului Făgărăşanu Ion, începând cu data de 01.09.2016
  Dispozitia nr. 94
- privind încetarea plăţii ajutorului social acordat doamnei Rusu Florica, începând cu data de 01.09.2016

14.09.2016
  Dispozitia nr. 95
- privind încetarea plăţii ajutorului social acordat familiei d-lui Vulcan Traian, domiciliat in sat Bruiu , nr. 200, comuna Bruiu, judeţul Sibiu
  Dispozitia nr. 96
privind convocarea Consiliului Local al comunei Bruiu in şedinţa ordinara

  Dispozitia nr. 97
privind acordarea dreptului la ajutor social familiei doamnei NEGRU CODRUŢA, începând cu data de 01.09.2016

  Dispozitia nr. 98
privind acordarea dreptului la ajutor social familiei doamnei LĂCĂTUŞ ANDREEA - MARIA, începând cu data de 01.09.2016

  Dispozitia nr. 99
privind acordarea dreptului la ajutor social familiei domnului ARSENTE EUGEN - IOAN, începând cu data de 01.09.2016

  Dispozitia nr. 100
- privind stabilirea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei domnului Boja Uie Viorel, începând cu 01.09.2016

22.09.2016
  Dispozitia nr. 101
- privind modificarea cuantumului ajutorului social si a numarului membrilor familiei d-nei Pitica Lacramioara, incepand cu data de 01.07.2016
  Dispozitia nr. 102
- privind revocarea Dispoziţiei primarului nr. 59/2016 privind încetarea raportului de muncă al domnului Rîşnoveanu Marius, viceprimar al comunei Bruiu

  Dispozitia nr. 103
- privind desemnarea reprezentantului primarului comunei Bruiu in Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Bruiu

26.09.2016
  Dispozitia nr. 104
privind convocarea Consiliului Local al comunei Bruiu in şedinţa extraordinara

 10.10.2016

Dispozitia 105

 -privind convocarea Consiliului Local al Comunei Bruiu in sedinta ordinara

13.10.2016 

dispozitia 106

-privind acordarea dreptului la stimulent educational sub forma de tichete sociale pentru gradinita ,in luna septembrie 2016

dispozitia 107

-modificarea ajutor social Goldi Marinela

dispozitia 108

-modificare ajutor social Negru Constantin

dispozitia 109

-privind numirea persoanei responsabile cu evidenta militara

dispozitia 110

-constituirea Comisiei pentru probleme de aparare la nivelul comunei Bruiu

18.10.2016

dispozitia 111

-privind desemnarea persoanelor autorizate sa efectueze operatiuni in Registrul Electoral

dispozitia 112

-privind acordarea ajutorului pentru incalzirea cu lemne

26.10.2016

dispozitia 113

-privind acordarea gradatiei corespunzatoare dl. Cristescu Petrica

dispozitia 114

-tichete sociale gradinita Haicu Tatiana

dispozitia 115

-tichete sociale gradinita Dobri Adriana CosminaPentru vizualizarea documentelor trebuie sa aveti instalat programul Adobe Reader.

 
UA-82225825-1